University of Basel

Bázeli Egyetem

Magyar Nyelvórák: 2017. III. és I. félév (Magyar I és Magyar III). Docens: Balla Meszlényi Mária (Bázeli Egyetem)

A négy féléven át tartó magyar nyelvórák 2016. első félévében kezdődnek. A nyelvtani alapok és a szókincs elsajátítása mellett a magyar nyelv használata áll az órák célpontjában (olvasás, hallás utáni szövegértés, mindennapos kommunikáció). Ezen kívül a nyelvórákon bepillantást kaphatnak a hallgatók a magyar kultúra, hagyományok és szokások világába is.

 

University of Zurich

Zürichi Egyetem

A Svájc és Magyarország között fennálló kapcsolatok a reformáció idejéig nyúlnak vissza. A Zürichi Egyetem Kelet-Európai Tanszéke a reformáció emlékéve alkalmával egy előadás sorozatot indít, melyekre hetente kerül sor. Az előadás sorozat a reformációtól egészen a mai nappal bezáró időszakot öleli át:

2017. őszi szemeszter:
PD Dr. Jan-Andrea Bernhard
Erasmustól Orbán Viktorig. A svájci-magyar kapcsolatok 500. éves jubileuma

A reformáció alapot teremtett Svájc és Magyarország között egy intenzív tudományos és kulturális eszmecserére, mely mindkét államot évszázadokig jelentősen meghatározta. Ezen „közös történelem“ legfontosabb pontjai voltak: Basel és Ofen (Buda) közötti kapcsolatok Erasmus idejében, a második svájci hitvallás (Confessio Helvetica posterior) felvétele Magyarországon (1966), Zürich támogatása a magyar gályarabok felszabadítása (1676), gróf Teleki jelentősége a Baseli Egyetemen (1760/61) vagy Svájc szolidaritása 1965-os „forradalmi évben”. És hogy néz ki ma az 500 évvel ezelőtt elkezdődött „barátság” a két ország, Svájc és Magyarország között?