A Magyar Történelem, Kultúra és Nyelv Oktatásának Alapítványa 2009-es létrehozása óta saját, szerény kereteire támaszkodva jelentős számú egyetemi előadás, nyelvóra és vendég előadás finanszírozását tette lehetővé mind a bázeli, mind pedig a zürichi egyetemen. Ezekből a következőket emeljük ki:


20172016201520142013201220112010